Vanliga frågor

Med nya initiativ kommer nya funderingar. Därför har vi samlat de vanligaste frågorna här. Skulle du fortfarande undra över något är det bara att höra av dig.

Kategori

Krävs det bygglov för att bygga ett Attefallshus?

I de flesta fall behöver du inte bygglov för att bygga ett attefallshus. Däremot måste du skicka in en bygganmälan till kommunen. Köper du ett hus med totalentreprenad av oss hanterar Botello självklart hela processen och alla kostnader som uppstår i samband med anmälan.

Vilka regler gäller för att bygga ett Attefallshus?

Ett attefallshus måste placeras 4,5 meter från tomtgränsen. Om tomten inte tillåter detta är det möjligt att placera huset närmare tomtgränsen. I så fall behövs först ett godkännande av berörd granne. Attefallshuset i sig får inte vara högre än 4 meter eller större än 30 kvm.

Vad använder ni för grund när ni bygger Attefallshus?

Vi använder oss oftast av vanlig plintgrund eller pålad plintgrund. Beroende på de markförutsättningar som finns på din tomt så kan detta behöva anpassas

Hur drar ni VA till Attefallshuset?

Vatten dras från huvudhuset (efter vattenmätaren) och kopplas till attefallshuset. Avloppet kopplas till närmaste anslutningspunkt på tomten som säkerställer rätt fall på avloppet. Vi installerar även en mätare som gör det möjligt att hålla koll på förbrukning och du kan själv hålla koll på Botellos kundplattform, smart va?

Hur drar ni el till Attefallshuset?

En nyanslutning till elnätet görs eftersom attefallshuset klassas som en komplementbostad och därmed ska ha en oberoende elanslutning skilt från huvudhuset. Det innebär att en ny serviskabel dras in till attefallshuset från närmsta elskåp i området. Vid en totalentreprenad administrerar Botello hela processen och utför schakt fram till tomtgräns. Utanför tomtgräns görs allt arbete av nätägaren.

Vem betalar för VA och el till Attefallshuset?

Vid val av totalentreprenad står Botello står för alla kostnader rörande dragning och installation av VA och el i attefallshuset. Anslutningsavgifter för VA (s.k. lägenhetsavgift) och el (nyanslutningsavgift) samt löpande kostnader står fastighetsägaren för.

Finns det flera hus att välja på? Hur mycket får jag vara med och påverka?

Vi erbjuder i dagsläget endast ett typ av hus som är noggrant planerat ochframtaget med omtanke. Du som villaägare får vara med och välja färg på huset samt om fönster kommer med spröjs eller inte.

Min tomt är obebyggd, fungerar det?

Då Botellohuset är avsett som ett komplementbostadshus, kräver lagen att det finns ett huvudhus för att få bygga ett av våra hus utan bygglov. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att gå vidare med en bygglovsprocess så ser vi över möjligheterna i ditt specifika fall.

Kan man ha flera Botellohus på en tomt?

Enligt lagen om komplementbyggnader får den totala byggnadsarean inte överstiga 30 kvm. Eftersom Botellohuset har en byggnadsarea om 30 kvm krävs ett bygglov för att uppföra flera Botellohus. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att gå vidare med en bygglovsprocess så ser vi över möjligheterna i ditt specifika fall.

Jag har ett fritidshus i skärgården, går det att ha ett Botellohus där?

Visst går det att ha ett Botellohus vid sitt fritidshus i skärgården. Det kan vara bra att tänka på att skärgårdstomter ofta medför unika utmaningar när det kommer till byggnationer. Hur tillgängligt är fastigheten? Är fastigheten i ett område med strandskydd? Finns det kommunalt vatten och avlopp? Kontakta oss gärna så ser vi över möjligheterna i ditt specifikafall.

Kan alla ha ett Botellohus på sin tomt?

I de flesta fall är det inga problem att uppföra ett Botellohus på sin tomt. Det som kan sätta käppar i hjulen är om placeringen av Botellohuset är inom skyddade områden, t.ex. kulturskydd, strandskydd, totalförsvaret. Skicka in en intresseanmälan till oss för att få reda på om ett Botellohus ärmöjligt hos dig.

Vad innebär det att ha förmedling av attefallshuset via Botello?

Genom att välja förmedling via Botello får du en komplett helhetslösning som gör det möjligt för dig att enkelt tjäna på ditt attefallshus. När du tecknar ett förmedlingsavtal via oss sköter vi all uthyrning och fix med hyresgäster mot en mindre förmedlingsavgift där resterande hyresintäkter tillfaller dig. Tecknar du ett förmedlingsavtal medoss får du dessutom en rabatt upp till 250000 kronor på ditt Botellohus.

Kan jag använda Botello för att hyra ut min villa eller ett annat attefallshus?

Det går alldeles utmärkt att använda Botello för att hyra ut andra hus utöver Botellohuset. Kontakta oss så hittar vi ett bra upplägg för dig.

Hur länge gäller förmedlingsavtalet?

Våra avtal är flexibla och kan anpassas efter önskat upplägg. Normalt är våra avtal mellan 4 år och 12 år. Ta kontakt med en av våra Rådgivare för att utforska dina möjligheter.

Kan jag förkorta förmedlingsavtalet?

Ja, du kan när som helst välja att lösa förmedlingsavtalet. Kontakta oss så berättar vi mer.

Jag är villaägare i Stockholms län. Hur mycket tjänar jag varje år på att bygga ett Attefallshus med Botello?

Din årliga intäkt, med ett Botellohus på din tomt, varierar lite beroende på läge, finansiering, och upplägg i förmedlingsavtalet. Ersättningen kan gå upp mot 100000 kr per år. Skicka in din intresseanmälan eller kontakta våra Rådgivare så berättar vi mer.

Vad händer med förmedlingen om jag vill sälja min fastighet?

Den dagen du vill sälja din fastighet finns två alternativ. Antingen väljer duatt köpa loss förmedlingsavtalet eller så kan du, då avtalet är knutit till fastigheten och inte till fastighetsägarna, låta avtalet vara kvar och låta denya ägarna ta över avtalet.

Vad händer om Botello går i konkurs?

Utfallet beror på hur konkursförvaltaren hanterar ärendet. Troligaste scenariot är att konkursförvaltaren försöker sälja hela rörelsen till en ny aktör som driver den vidare, om det sker står förmedlingsavtalen kvar och ni fortsätter få er ersättning så länge husen är uthyrda. Alternativt avvecklas Botello. Om så sker faller förmedlingsavtalet och fastighetsägaren får hantera uthyrningen i egen regi.

Får jag vara med och välja hyresgäst?

Botello för gärna en dialog med dig som fastighetsägare om vem som ska hyra huset. Under förmedlingsavtalet finns det möjligt att välja hyresgäster. Kontakta oss så berättar vi mer hur det fungerar.

Hur väljer ni hyresgäst till Attefallshuset?

Botello väljer hyresgäst utifrån en kravlista för att kunna säkerställa en braboendelösning.

Här hittar du vilka krav vi utgår från.

Hur ofta kommer ni byta hyresgäst?

Det beror på från fall till fall. Vi hyr ut attefallshuset i perioder om 50 veckor med en uppsägningstid om 3 månader. En hyresgäst kan bo i husetöver flera perioder.

Vad händer om hyresgästen inte sköter sig?

Botello har tagit fram en trivsel- och ordningspolicy som bilaga till hyresavtalet som skrivs med våra hyresgäster. Om en hyresgäst misskötersig och bryter mot vår policy kommer den att få en varning. Om beteendet upprepas anses hyresgästen ha förverkat rätten till boendet och blir uppsagd med omedelbar verkan.

Vi användercookies, en liten datafil som lagras i din dator för att öka säkerheten för våra användare samt förbättra de tjänster vi erbjuder. Om du inte vill att vi använder cookies kan du enkelt stänga av det i din browser.